کلیه قیمت ها در این فروشگاه روزانه و برحسب نرخ ارز درج و بروز رسانی می گردد.
کلیه سفارشات (حامل تیپاکس) تا تاریخ 1403/05/09 به دلیل جابجایی شعبه ارسال نمی گردد.
هلاله
هلاله

منطقه تجاری دهشیخ،پاساژکوثر، مرکزی پارس خلیج
7434199843 لامرد
ایران