کلیه قیمت ها در فروشگاه هلاله روزانه بروز رسانی و به نرخ روز درج می گردد.

برچسب : wahl balding

یک محصول

شبکه ای
دو شبکه ای
فهرستی
دو فهرستی
فهرست
ماشین اصلاح وال مدل 5Star Baldingماشین اصلاح وال مدل 5Star Balding
   29,800,000 ریالقیمت
   ماشین اصلاح وال مدل 5Star Baldingماشین اصلاح وال مدل 5Star Balding
     تکنولوژی اصلاح: برش مستقیم جنس تیغه: کروم اندازه اصلاح: 0.4 میلی متر موتور: مغناطیسی V5000 سفارش...
     29,800,000 ریالقیمت
     ماشین اصلاح وال مدل 5Star Baldingماشین اصلاح وال مدل 5Star Balding
       تکنولوژی اصلاح: برش مستقیم جنس تیغه: کروم اندازه اصلاح: 0.4 میلی متر موتور: مغناطیسی V5000 سفارش...
       29,800,000 ریالقیمت

       بازگشت به فهرست برچسب ها